Thay Pin macbook a1181,A1185

Giá : 750.000 VND 950.000 VND

Thay Pin macbook a1181,A1185 chính hãng
Bảo hành: 06 tháng

Hỗ trợ bán hàng: 0986 981 616
ĐẶT HÀNG NGAY

Hình ảnh Pin macbook a1181,A1185 chính hãng

Mô tả:THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Part#: A1185
Warranty: 3 Year
Capacity: 53WH
Volts: 10.8V
Cells: 6-cell
Charge life cycle: 600-800 Charges
Charge time: 2.15-2.45 Hours
Compatible part#s: MA561FE/ A MA561 MA561G/ A
MA561J/ A MA561LL/A A1185

PIN CÓ THỂ THAY CHO CÁC DÒNG MACBOOK DƯỚI ĐÂY:

Apple MacBook 13″ MA Series
MacBook 13″ MA254*/A,   MacBook 13″ MA254,
MacBook 13″ MA254B/A,   MacBook 13″ MA254CH/A,
MacBook 13″ MA254F/A,   MacBook 13″ MA254J/A,
MacBook 13″ MA254LL/A,  MacBook 13″ MA254SA/A,
MacBook 13″ MA254TA/A,  MacBook 13″ MA254X/A,
MacBook 13″ MA255*/A,   MacBook 13″ MA255,
MacBook 13″ MA255B/A,   MacBook 13″ MA255CH/A,
MacBook 13″ MA255F/A,   MacBook 13″ MA255J/A,
MacBook 13″ MA255LL/A,  MacBook 13″ MA255SA/A,
MacBook 13″ MA255TA/A,  MacBook 13″ MA255X/A,
MacBook 13″ MA472,     MacBook 13″ MA472B/A,
MacBook 13″ MA472F/A,  MacBook 13″ MA472J/A,
MacBook 13″ MA472X/A,  MacBook 13″ MA472LL/A,
MacBook 13″ MA472CH/A, MacBook 13″ MA472TA/A,
MacBook 13″ MA472SA/A, MacBook 13″ MA472*/A,
MacBook 13″ MA561G/A,  MacBook 13″ MA561LL/A
MacBook 13″ MA699*/A,   MacBook 13″ MA699,
MacBook 13″ MA699B/A,   MacBook 13″ MA699CH/A,
MacBook 13″ MA699J/A,   MacBook 13″ MA699LL/A,
MacBook 13″ MA699TA/A,  MacBook 13″ MA699X/A,
MacBook 13″ MA700*/A,   MacBook 13″ MA700,
MacBook 13″ MA700B/A,   MacBook 13″ MA700CH/A,
MacBook 13″ MA700J/A,   MacBook 13″ MA700LL/A,
MacBook 13″ MA700TA/A,  MacBook 13″ MA700X/A
MacBook 13″ MA701,     MacBook 13″ MA701CH/A,
MacBook 13″ MA701X/A,  MacBook 13″ MA701LL/A,
MacBook 13″ MA701*/A,  MacBook 13″ MA701TA/A,
MacBook 13″ MA701B/A,  MacBook 13″ MA701J/A,
MacBook 13″ A1181,
Apple MacBook 13″ MB Series
MacBook 13″ MB061*/A,    MacBook 13″ MB061B/A,
MacBook 13″ MB061CH/A,  MacBook 13″ MB061J/A,
MacBook 13″ MB061LL/A,   MacBook 13″ MB061X/A,
MacBook 13″ MB062*/A,    MacBook 13″ MB062B/A,
MacBook 13″ MB062CH/A,  MacBook 13″ MB062J/A,
MacBook 13″ MB062LL/A,  MacBook 13″ MB062X/A,
MacBook 13″ MB063LL/A,  MacBook 13″ MB063B/A,
MacBook 13″ MB063*/A,   MacBook 13″ MB063J/A,
MacBook 13″ MB063X/A,  MacBook 13″ MB063CH/A
MacBook 13″ MB402*/A,   MacBook 13″ MB402B/A,
MacBook 13″ MB402J/A,   MacBook 13″ MB402LL/A,
MacBook 13″ MB402X/A,   MacBook 13″ MB403*/A,
MacBook 13″ MB403B/A,   MacBook 13″ MB403J/A,
MacBook 13″ MB403LL/A,  MacBook 13″ MB403X/A
Apple MacBook (Late 2007) 13.3-inch 2.0GHz MB Series
Apple MacBook (Late 2007) 13.3-inch 2.0GHz MacBook MB061LL/B
Apple MacBook (Late 2007) 13.3-inch 2.2GHz MacBook MB062LL/B
Apple MacBook (Late 2007) 13.3-inch 2.2GHz MacBook MB063LL/B
Apple MacBook (Late 2006 ) 13.3-inch 2.0GHz MacBook MA700LL/A
Apple MacBook (Late 2006) 13.3-inch 2.0GHz MacBook MA701LL/A
Apple MacBook (Late 2006) 13.3-inch 1.83GHz MacBook MA699LL/A
Apple MacBook 13.3-inch 2.0GHz MacBook MA255LL/A
Apple MacBook 13.3-inch 2.0GHz MacBook MA472LL/A
Apple MacBook 13.3-inch 1.83GHz MacBook MA254LL/A

Sản phẩm liên quan
1.450.000 VND 1.650.000 VND
1.050.000 VND 1.250.000 VND
990.000 VND 1.150.000 VND
850.000 VND 1.050.000 VND
1.250.000 VND 1.350.000 VND
1.250.000 VND 1.450.000 VND
1.450.000 VND 1.650.000 VND
1.250.000 VND 1.350.000 VND